Chcesz kupić Subiekta, enovę lub inny system w chmurze?
Przejdź do CloudPort

Cookies

§1
Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Strony i Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem itmation.pl jest Itmation S.A., ul. Okrężna 10, 53-008 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000378073, kapitał zakładowy 530 000 zł wpłacony w całości, NIP 896-151-43-42, REGON 021461590, kontakt: biuro@itmation.pl

2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO, dostępnej pod adresem: https://www.itmation.pl/polityka-prywatnosci

3. Strona używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników strony, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

§2
Stosowane definicje

1. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, służące do zbierania informacji o aktywnościach Użytkownika na stronie internetowej. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora. 

2. Użytkownik - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez formularz kontaktowy.

3. Serwis - serwis dostępny pod adresem itmation.pl, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

4. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3
Cele cookies

1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, lub trwały. 

2. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

3. Niezbędne pliki cookies są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do strony internetowej i jej podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie nie ma możliwości świadczenia Użytkownikowi usług w ramach strony internetowej.

4. Opcjonalne pliki cookies są używane wyłącznie za zgodą Użytkownika: funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie Użytkownikowi spersonalizowanych treści w ramach strony internetowej; analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu na stronie internetowej. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność strony internetowej; reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkownika. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań.

5. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

a) dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb - cookies funkcjonalne),
b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) marketingowych i/lub remarketingowych, w tym kierowania dedykowanych treści, w szczególności do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub Fanpage Administratora danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook i/lub LinkedIn.

4. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.

5. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas zawarcia umowy lub kontaktu z Administratorem danych.

§4
Wtyczki społecznościowe Facebook i Linkedin 

1. Administrator wykorzystuje na stronie internetowej wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook i Linkedin. Przedmiotowe wtyczki są oznaczone logo danego serwisu społecznościowego. Po kliknięciu na logo następuje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem danej usługi. Użytkownik zostanie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy, czyli właściciela serwisów społecznościowych Facebooka i Instagrama, przeglądarka internetowa Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tychże serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookies.

2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez dostawcę bezpośrednio do Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji dostawca otrzymuje informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę internetową Współadministratorów, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu na Facebooku lub LinkedIn czy nie jest akurat zalogowany na portalu społecznościowym. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera dostawcy (niektóre serwery mogą znajdować się w USA) i tam przechowywana. 

3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez dostawcę portalu Facebook i Linkedin, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności Facebooka oraz Linkedin. 

4. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej Administratora bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki Użytkownika.

5. Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę, dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland oraz LinkedIn Corporation, 1000 West Maude, Sunnyvale, California, 94085, USA, stają się wraz z Administratorem Współadministratorami danych osobowych Użytkownika. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez dany portal społecznościowy oraz ich przetwarzanie.

6. Administrator obecny jest w mediach społecznościowych, aby zwrócić uwagę na ich usługi oraz aby komunikować się z użytkownikami w tym celu i w celu poprawy usług. Dane osobowe tj.: -podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko, nick) w zakresie opublikowanym na profilu Facebooka, 

- zdjęcie profilowe; 
- adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika; 
- dane opublikowane przez Użytkownika na profilu Facebook; 
- anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a, 
są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na uzasadnione interesy Współadministratorów w zakresie public relations, komunikacji i doskonalenia usług. 

7. W przypadku, gdy Użytkownik skontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem mediów społecznościowych, Administrator będzie przetwarzać podane przez Użytkownika dane osobowe (także dane wskazane powyżej) w celu realizacji zapytania Użytkownika, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w wielu przypadkach art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy lub środki przedumowne) lub, jeśli ta podstawa prawna nie jest właściwa, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z powodu uzasadnionych interesów wynikających z wymienionych celów. 

8. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki, nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez dany portal społecznościowy. Polityka prywatności Linkedin znajduje się pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?. Polityka prywatności Facebooka znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/privacy/center/.


§5
Narzędzia związane z gromadzeniem cookies lub udostępnianiem cookies.

W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowano na stronie:

1. Google Analytics - narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). 
Główny plik cookie używany przez Google Analytics, „_ga", umożliwia usłudze rozróżnianie poszczególnych Użytkowników i działa przez 2 lata. Każdy plik „_ga” jest unikalny dla konkretnej usługi, więc nie można go użyć do śledzenia użytkownika lub przeglądarki w innych, niepowiązanych witrynach. 
Ustawienia prywatności w usługach Google mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na: https://policies.google.com/privacy.
W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

2. Piksel Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms, Inc., Menlo Park,California/Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie niestandardowych grup odbiorców, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych treści w serwisie społecznościowym Facebook. 
W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i ustawień. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/center/.
Piksel Facebooka pozwala na tworzenie niestandardowych grup odbiorców i/lub podobnych grup odbiorców do osób, które wchodziły już w interakcję z Serwisem lub materiałami Administratora danych udostępnionymi na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram, prowadzonych przez Administratora danych, przy czym retencja danych dostarczanych przez piksel Facebooka w szczególności wynosi odpowiednio:

a) witryna internetowa (Serwis) - maksymalnie 180 dni od interakcji z witryną,
b) fanpage na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z kontem,
c) film udostępniony na fanpage’ u Administratora na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem,
d) wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora na fanpage’u na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem.

3. Wtyczkę/Widget Facebooka - narzędzie umożliwiające bezpośrednie przejście Użytkownika na Fanpage Administratora danych, prowadzony na stronie portalu społecznościowego Facebook, prowadzonego na portalu dostarczanym przez Meta Platforms, Inc., Menlo Park,California/Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.). Po przejściu do serwisu społecznościowego Facebook Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.facebook.com/privacy/

4. Wtyczkę/Widget LinkedIn - narzędzie umożliwiające bezpośrednie przejście Użytkownika na Fanpage Administratora danych, prowadzony na stronie portalu społecznościowego LinkedIn, prowadzonego na portalu dostarczanym przez  LinkedIn Corporation (z siedzibą przy 1000 West Maude, Sunnyvale, California, 94085, USA). Po przejściu do serwisu społecznościowego LinkedIn Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Wtyczkę Marquiz - umożliwia pozostawienie wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy. Narzędzie dostarczane przez Marketing Quiz LTD, Alkaiou, 4, 3090, Lemesos, Cyprus. Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.marquiz.io/policy.

6. Mailchimp - umożliwia administrowanie bazą danych adresów mailowych i wysyłkę newslettera. Narzędzie dostarczane przez Intuit Mailchimp, Atlanta, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, USA. Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.intuit.com/privacy/statement/

7. Monday - umożliwia administrowanie bazą użytkowników, którzy wysłali zapytanie przez formularz kontaktowy. Narzedzie dostarczane przez monday.com Inc., Tel Aviv-Yafo, 6 Yitzhak Sadeh Street, Israel. Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie https://monday.com/l/privacy/privacy-policy/. 

8. Przetwarzanie danych zawartych w cookies przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwie trzecim, tj. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) będzie się wiązać z przekazaniem danych zawartych w cookies poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych zawartych w cookies, w szczególności adres IP użytkownika odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. "Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework) w stosunku do dostawców wpisanych na listę departamentu handlu USA.

§6
Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

1. Użytkownik po wejściu na stronę Serwisu może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach, odrzucić je lub wyrazić zgodę tylko na wybrane pliki cookies.

2. Użytkownik może w każdej chwili także skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu.

3. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części Serwisu (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia.

4. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:

a) Google Chrome - instrukcja
b) Mozilla Firefox - instrukcja
c) Apple Safari - instrukcja
d) Microsoft Edge - instrukcja

§7
Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.